Om sportvelden in optimale conditie te krijgen en te houden zijn gewasbeschermingsmiddelen nodig. Maar die middelen horen niet in het oppervlaktewater terecht te komen. Partijen willen met deze Green Deal bereiken dat met ingang van het jaar 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt op sportvelden behalve in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. In dat kader is met de sportveldensector de Green Deal in het leven geroepen. Deze doelstelling kan gehaald worden met de inzet van het Phytobac® systeem – een biologische aanpak voor de omgang met reststromen van gewasbeschermingsmiddelen.

Green Deal

Het ideale sportveld is een veld waar zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. In
de sportveldensector is al geruime tijd veel aandacht voor duurzaam grasonderhoud en in het kader van
de Green Deal met de Rijksoverheid zoekt de sport- en golfsector nu naar een invulling van duurzaam
grasbeheer. Minder middelengebruik met behoud van kwaliteit van de grasmat en een optimaal financieel
rendement vormen de kern van deze zoektocht. Een passend antwoord op deze zoektocht is van belang,
want als de sector in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer mag gebruiken, dan zal de sporter
bepaalde zaken moeten accepteren, bijvoorbeeld schimmels.Daardoor kunnen de speltechnische
kwaliteiten van het veld op dat moment iets minder zijn. De Phytobac sluit uitstekend aan bij de Green
Deal, want het uiteindelijke doel is het milieu minder te belasten en puntemissies naar oppervlaktewater
tot nul terug te dringen. Een Phytobac voor een sportfaciliteit is op maat te maken. Daartoe moet eerst
het gebruik worden geïnventariseerd, en op basis daarvan kan een Phytobac worden gemaakt voor de
faciliteit in kwestie.

VOORKOMEN VAN PUNTEMISSIES EN BESCHERMING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

Met de Phytobac® kunt u reststromen gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier verwerken zonder schade aan het oppervlaktewater toe te brengen. Beutech Agro zorgt voor een kant-en-klaar en gesloten systeem. Eenmaal geïnstalleerd op uw sportclub werkt het systeem volautomatisch. Phytobac® is een duurzame oplossing. Voor de plaatsing van een Phytobac® zijn geen bouwkundige vergunningen benodigd. Wel dient u voor plaatsing een melding
bij gemeente of omgevingsdienst te doen.Gewasbeschermingsmiddelen zijn er voor een gezonde oogst maar horen niet in het oppervlaktewater terecht te komen. Met de juiste aanpak kunt u een grote bijdrage leveren aan de bescherming van het grond- en oppervlaktewater. Hierin wordt u ondersteund door het Phytobac systeem – een biologische aanpak voor de omgang met reststromen van gewasbeschermingsmiddelen.

HET NUT VAN HET PHYTOBAC SYSTEEM

Het vullen en reinigen van veldspuitapparatuur is één van de dagelijkse werkzaamheden in de sportvelden. Deze taak vereist veel zorg en aandacht. Het moet immers worden uitgesloten dat restanten van gewasbeschermingsmiddel in het oppervlaktewater of riool terecht komen. Hier zorgt het gesloten Phytobac systeem voor.

PHYTOBAC - EEN MIJLPAAL IN DUURZAAM WATERBEHEER

Phytobac vormt met uw vul- en wasplaats een gesloten systeem en voorkomt zo dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Daarmee is Phytobac een zinvolle aanvulling op een duurzame bedrijfsvoering en duurzaam waterbeheer. Daarbij geeft Phytobac de sportvelden ook de gelegenheid om werkprocessen te optimaliseren. 

BEWEZEN CONCEPT

Het principe van de Phytobac is afgeleid van het biobed. Het biobed is gebaseerd op de werking van actief bodemleven. De duurzame kunststof bak wordt gevuld met een mengsel van stro en aarde. Deze aarde is afkomstig van de toplaag van de percelen van het bedrijf waar de Phytobac wordt geïnstalleerd. De toplaag bevat bodemleven dat al gewend is aan de gewasbeschermingsmiddelen die het bedrijf gebruikt.

Uw wasplaats kan op uw Phytobac worden aangesloten

DE MICRO-ORGANISMEN

Het mengsel van aarde en stro draagt zorg voor een zeer optimaal bodemleven. De micro-organismen breken de gewasbeschermingsmiddelen af bij het continu vochtig zijn van de bovenlaag in de Phytobac. Op deze wijze verwerkt de Phytobac volautomatisch uw restvloeistoffen en reinigingswater.

VOLAUTOMATISCH SYSTEEM

De Phytobac is een volledig gesloten systeem en werkt volledig automatisch en zonder enig restafval. U verwerkt dus uw reststromen gewasbeschermingsmiddelen veilig en volledig.

Succesvolle pilot

In 2016 werd een Phytobac systeem voor sportvelden in gebruik genomen bij Golfclub Zeewolde. Deze pilot was een nauw samenwerkingsverband tussen Golfclub Zeewolde, Bayer en Beutech Agro en is zeer succesvol verlopen. In de woorden van de betrokkenen: "Honderd procent is misschien niet haalbaar, maar een reductie van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen is wel waarschijnlijk." "Zo gaan we op een milieuvriendelijke manier om met het residu; er is sprake van nul-emissie. Ook komt er geen extra emissie in de natuur, terwijl vroeger het laatste restje met wat extra water wegspoten werd over speloppervlaktes die dat absoluut niet nodig hadden." "In tegenstelling tot wat men in het algemeen denkt, kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen duurzaam zijn. Door het precies en netjes inzetten
van gewasbeschermingsmiddelen kan worden bespaard op de kosten van onderhoud en de inzet van machines en kan onnodige CO2-uitstoot worden voorkomen. ""Wij leggen als Bayer de nadruk op het veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Ook al doet een greenkeeper uitstekend zijn werk op de golfbaan, vaak gaan er juist dingen mis in het vooren natraject. Vooral rondom de vul- en spoelplaats van de spuitapparatuur kan chemisch verontreinigd water tot puntbelasting leiden. Met de juiste inrichting van de vul- en spoelplaats kunnen deze
afvalstromen worden opgevangen en met behulp van de Phytobac worden verwerkt en afgebroken. Op die manier ben je heel goed en duurzaam bezig."

Wilt u een specialist spreken?

Bel met Bernd de graaf


T: +31 (0)521 - 74 00 00
M: +31 (0)6 82 06 08 42

Of stuur een e-mail en wij nemen contact met u op.
CONTACT