U vult en wast uw veldspuit op een vul- en wasplaats. Het verontreinigde reinigingswater wordt opgevangen en in een buffertank verzameld. Eventuele incidenten zoals morsen, overlopen of schuimen worden nu ook opgevangen. Vanuit de tank wordt het restwater geleidelijk naar een container gevuld met een substraat (biologisch actieve bodem van uw eigen perceel + gehakseld stro) gedistribueerd.

De micro-organismen die in uw landbouwgrond leven breken de gewasbeschermingsmiddelen biologisch af, terwijl het resterende water verdampt. Beide processen, de microbiële afbraak en de verdamping, vormen de “motor” van het innovatieve Phytobac concept. Deze motor draait kosteloos voor u.

Wat is er zichtbaar van HET Phytobac systeem?

Alleen de vul- en wasplaats, de container(s) met substraat en de buffertank zijn zichtbare delen van het systeem. De rest speelt zich stil en onzichtbaar af. Dat geldt voor zowel het sensor gestuurde druppelen van de restvloeistoffen op het substraat als voor het werk van miljoenen kleine micro-organismen in datzelfde substraat.

 • Phytobac® biobed

  Een compleet Phytobac biobed bestaat uit een vloeistofdichte bak met dakframe, dakplaten, inspectiebuis en voorgemonteerde drain- en druppelleiding.

  x

  Drainput

  De drainput bestaat uit een vloeistofdichte put met voorgemonteerde RVS dompelpomp en niveauvlotters. Via de put wordt drain- en/of toegevoerd water in de buffertank gepompt.

  x

  Phytobac® besturing

  De besturing zorgt voor automatische aansturing van een Phytobac systeem; optimale afbraak en verdampingscondities in het substraat. Inclusief aansturing en beveiliging van de pompen, uitlezing van niveau schakelaars en alarmeringen. CE keur: voldoet aan EMC normen 2006/95/EG (EN 61000-6-1/3)

  x

  Phytobac® buffer tank

  Onze tankserie is gebaseerd op een simpel en betrouwbaar ontwerp. De tank bestaat uit een binnentank met een gesloten lekbak (buitentank). De aangebouwde behuizing biedt plaats aan de besturing (module 3) en filter en andere randvoorzieningen (inbouwset). De buffertanks worden geleverd met voorgemonteerde inbouwset en besturing (module 3). De inbouwset bestaat uit de benodigde pomp, filter en afsluiters.

  x

  Zandvangput

  De zandvangput wordt geplaatst tussen de drainput (module 1) en uw vul/wasplaats. De put is voorzien van een zand/vuilvang emmer die eenvoudig geleegd kan worden.

  x

  2-weg put

  Met de 2-wegput kunt u afstromend regenwater naar een opslag, wadi of sloot sturen en spoelwater naar de Phytobac. De 2-wegput wordt aangesloten op uw vul-/wasplaats Met een hendel bedient u de afstroomrichting.

  x

  Vul- en wasplaats

  De vloeistofdichte composietvloer heeft speciale kwaliteiten voor de industriële/agrarische reiniging. De hoge chemische bestendigheid spreekt voor zich en is bovenal zeer robuust. Een uiterst professionele voorziening met grote capaciteit, passend voor nagenoeg elke situatie. Dit mobiele concept is gebaseerd op onze duurzame vloeistofdichte composietvloer met vele additionele voorzieningen. Uiterst geschikt als vul- & wasplaats van bijvoorbeeld de veldspuit in combinatie met de Phytobac.

  x

KLANTSPECIFIEK EN MODULAIR SYSTEEM

Agrarische bedrijven actief in de akkerbouw, groenteteelt, fruitteelt en wijnbouw hebben vaak uiteenlopende behoeften. Het modulaire systeem van Beutech Agro kan op deze verschillende eisen worden afgestemd en garandeert u een nauwkeurige locatie-specifieke en kostenefficiënte configuratie van uw Phytobac systeem. U bepaalt zelf welke van de volgende zes modules u nodig heeft op uw bedrijf:  

Biobed

De vloeistofdichte container waarin micro-organismen restanten gewasbeschermingsmiddelen afbreken. Dit gaat middels de volgende stappen;

 1. Binding
 2. Afbraak
 3. Verdamping

Een compleet Phytobac biobed bestaat uit een vloeistofdichte bak met dakframe, dakplaten, inspectiebuis en voorgemonteerde drain- en druppelleiding.

Drainput

In de drainput stroomt vervuild water van de wasplaats en overtollig drainagewater uit de substraatcontainer. Dit water wordt door een dompelpomp in de buffertank gepompt.

Besturingseenheid met sensor

De besturingseenheid met sensor bewaakt automatisch de optimale vochtigheid in de substraatcontainer en regelt actief de beoogde frequentie van druppeling.

Buffertank met pomp

Om in het substraat permanent de optimale vochtigheidsgraad te handhaven, wordt het verontreinigde water tijdelijk in de buffertank opgeslagen. De tank is dubbelwandig en uitgevoerd met een afsluitbare behuizing waarin de besturing gemonteerd is.

Zandvangput

De zandvangput zorgt dat aarde en vuil de correcte werking van het Phytobac systeem niet verstoren.

Tweewegput

De mechanische hendel regelt twee waterstromen.

 • De positie van de hendel geeft de gekozen modus aan.
 • Verontreinigd water → Buffertank van het Phytobac systeem
 • Schoon water → waterhergebruikinstallaties of oppervlaktewater

Wasplaats

Een wasplaats is te realiseren door prefab betonplaten of uit gestort beton.

RV

Wilt u een specialist spreken?

Bel met Richard Verhoeven
T: +31 (0)521 - 74 00 00
M: +31 (0) 6 44 11 87 88

Of stuur een e-mail en wij nemen vrijblijvend contact met u op.
CONTACT