Nieuwe samenwerking tussen Beutech en Meeuwse voor levering van Phytobac©

Steenwijk, 19 maart 2024


Automatisch en op een milieuvriendelijke wijze rest- en spoelwater verwerken is essentieel voor
tuinders en agrariërs. De Phytobac biedt een innovatieve oplossing om dit op een verantwoorde
manier te doen. Om de Phytobac nog beter te kunnen aanbieden, hebben Beutech-agro en
Meeuwse de handen ineengeslagen. Hun gezamenlijke doel is om nog meer ondernemers te
ondersteunen bij het duurzaam beschermen van grond- en oppervlaktewater.


‘Toen we 12 jaar geleden de Phytobac op de markt brachten, was de vervuiling door resten van
gewasbeschermingsmiddelen al een belangrijk thema,’ vertelt Henk Wierenga, adjunct directeur
van Beutech-Agro. ‘En sindsdien is het onderwerp is alleen maar belangrijker geworden. Daarom
zijn we blij met de samenwerking met Meeuwse. Zij staan dicht bij de markt en zijn goed in staat
om elke Phytobac af te stemmen op de wensen en behoeften van de agrariërs Zo kunnen wij ons
richten op waar we goed in zijn: het maken van dit belangrijke product.’


De samenwerking betekent concreet dat vanaf 20 maart 2024 advisering, planning, plaatsing en
service van de Phytobac verlopen via Meeuwse. Beutech-Agro blijft als fabrikant van de
Phytobac een belangrijke rol spelen in de productie.