Het Phytobac®-systeem

Verantwoord en duurzaam werken

Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en zo bij te dragen aan een schoner milieu.
Met de juiste aanpak kun je een grote bijdrage leveren aan de bescherming van het grond-en oppervlaktewater, met het Phytobac systeem word je hierin volledig ondersteund.

Het principe van de Phytobac is gebaseerd op de werking van actief bodemleven, de duurzame kunststof bak wordt gevuld met een mengsel van stro en aarde, deze aarde is afkomstig van de toplaag van eigen perceel.

Deze toplaag bevat bodemleven dat al gewend is aan de gewasbeschermingsmiddelen, het actieve bodemleven breken de gewasbeschermingsmiddelen af bij het continu vochtig zijn van de bovenlaag van de aarde.

Op deze wijze verwerkt de Phytobac® volautomatisch uw restvloeistoffen en reinigingswater, het systeem is volledig gesloten en werkt volledig automatisch en zonder enig restafval.
Verwerking van reststromen gewasbeschermingsmiddelen vindt volledig en veilig plaats.

Slim en duurzaam concept: modulair en flexibel

Bedrijven actief in de akkerbouw, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en wijnbouw hebben vaak uiteenlopende behoeften. Het modulaire Phytobac® systeem kan op deze verschillende behoeften worden afgestemd en garandeert u een nauwkeurige locatie specifieke en kostenefficiente indeling van het Phytobac® systeem.

De verwerkingscapaciteit kan desgewenst achteraf worden uitgebreid.

Reinigen en vullen op het erf, gemakkelijk en efficient

Het reinigen van landbouw- en spuitmachines vindt plaats op een waterdichte vul en wasplaats op het erf, zo ook het vullen van een veldspuit.

Het verontreinigde water loopt via een spoelput naar een 2-weg put, met de 2-wegput kan het afstromend regenwater naar een opslag, wadi of sloot gestuurd worden en spoelwater van spuitmachines naar de Phytobac®.

Ook overige landbouwmachines kunnen op de wasplaats gereinigd worden, het afvalwater wordt als normaal regenwater behandeld en loopt via een olieafscheider en controleput naar een infiltratiesloot, vuilwaterriool of oppervlaktewater (watervergunning waterschap).

Spoelwater van spuitmachines wordt uiteindelijk verzameld in een buffertank, daar wordt met behulp van een besturingssysteem het spoelwater over de substraatbakken sensor gestuurd gedruppeld.

Het besturingssysteem en de sensor zorgen dat het substraat volautomatisch vochtig wordt gehouden, zodat de resten gewasbeschermingsmiddelen onder optimale omstandigheden kunnen worden afgebroken, het zuivere water verdampt doormiddel van wind en zon.

Al het overtollige drainagewater uit de substraatbak loopt via een drainage retourleiding terug naar de buffertank en wordt zo opnieuw verstuurd naar de substraatbak, dit maakt het een circulair systeem die volledig gesloten is en waar geen restafval overblijft.

Bedrijfsspecifieke aanpassing
Hoge gebruiksvriendelijkheid
Veilig en onderhoudsarm
  • Een biologische aanpak voor de omgang met reststromen
  • Een kant-en-klare, duurzame oplossing
  • Bewezen techniek
  • Een investering in een Phytobac® valt onder de VAMIL/MIA subsidieregeling
  • Beschermt het oppervlaktewater
  • Gesloten systeem zonder restafval
  • Modulair systeem. Op te bouwen naar uw specifieke wensen